Què és el Projecte de Socialització de Llibres de Text?

  • És un Projecte de l’Escola, encetat al 2006, que compta amb el suport de la Direcció, Claustre de professors, Junta de l’AMPA i Consell Escolar.
  • Consisteix en reutilitzar els llibres de text que es fan servir en els cicles mitjà (3r i 4rt) i superior (5è i 6è)
  • Qualsevol família pot participar-hi mitjançant un document d’adhesió i col·laborar en les diferents tasques
  • Hi ha una comissió que s’encarrega d’aquest projecte

Objectius

  • Reforçar entre les famílies la necessitat de tenir cura del material escolar
  • Treballar de forma transversal la necessitat de realitzar un consum responsable i un control de les despeses
  • Fomentar l’interès per a la conservació del medi ambient i la participació activa des de l’àmbit escolar
  • Compartir material: fer-ne ús responsable i cedir-lo

Mes informació.