Al llarg del curs escolar l’AMPA convoca a totes les famílies a dues assemblees ordinàries, una al mes de novembre i l’altra al mes de maig.

És molt important que en aquestes assemblees hi hagi la màxima participació de les famílies.

En aquest espai adjuntarem les darreres actes aprovades de les assemblees ordinàries i extraordinàries que es portin a terme.

Curs 2016-2017

Assemblea 28 de novembre de 2016 – Documentació: 

Convocatòria i ordre del dia
Acta assemblea anterior 8 de juny de 2016
Pressupost 2016-2017

Assemblea 17 de maig de 2017 – Documentació: 

Convocatòria i ordre del dia 17 de maig de 2017
Acta assemblea anterior 28 de novembre de 2018
Pressupost 2017-2018
Petició servei de ludoteca gratuït per assemblea 17 de maig de 2017

Curs 2017-2018

Assemblea 29 novembre de 2017 – Documentació: 

Acta de l’assemblea ordinària anterior, del 17 de maig de 2017
Convocatòria i ordre del dia assemblea 29 de novembre de 2017 – 17.30 h
Convocatòria i ordre del dia assemblea 29 de novembre de 2017 – 18 h
Estat de comptes 2016-2017
Acta de l’assemblea ordinària del 29 de novembre del 2017
Acta de l’assemblea extraordinària del 29 de novembre del 2017