Servei de Ludoteca

Al llarg del curs s’organitzen, habitualment, quatre Ludoteques, coincidint amb els 4 dies de festa de lliure disposició que tenen les escoles al nostre municipi. Habitualment s’ofereix el servei en horari de 7.30 h a 16.45 h, amb servei de menjador i activitats diverses.

Aquest curs escolar 2016 – 2017  l’escola Taula Rodona és l’encarregada d’oferir el servei de manera conjunta per a les famílies de les AMPA de totes les escoles de Sant Quirze.

L’AMPA facilita la informació a les famílies amb antelació. Si no s’ha arriba a un mínim d’inscripcions de 15 nens/nenes, l’activitat no es realitza i l’’empresa responsable avisa directament a les famílies afectades.


Servei de Casal

El curs 2016-2017, està previst que els Casals funcionin de la següent manera:

  1. Casals de Nadal i Setmana Santa: s’encarrega l’Escola Purificació Sala, segons l’acord entre totes les AMPA del poble.
  2. Casals d’estiu: Totes les AMPA de les diferents escoles del poble ofereixen diferents casals que, per acord, han d’oferir diferents tipologies d’activitats: esportius, d’anglès, clàssics…Cap a finals d’abril es realitza una reunió informativa conjunta en la qual es presenten tots els casals.  Posteriorment, a cada escola es convoca una reunió en la qual s’expliquen les diferents ofertes amb més detall.