(les baixes s’han de notificar abans del dia 20 del mes anterior)