El servei de menjador escolar està gestionat per Core Restauració, una empresa dedicada a tot tipus de restauració col·lectiva, amb un caire molt proper als clients i un tracte molt personalitzat.

Inscripcions

Tots els pares/mares han d’haver lliurat la inscripció al menjador escolar durant la primera setmana de curs. El full d’inscripció es pot recollir al despatx de Coordinació de l’Ampa (Esther), en l’horari d’atenció als pares. També el podeu descarregar directament en el següent enllaç:

Un cop omplert, s’ha de lliurar a la coordinadora de l’Ampa, o bé deixar-lo a la bústia.

Per normativa, les inscripcions s’han d’omplir cada any. No són vàlides les inscripcions d’anys anteriors.

Aquelles famílies que no hagin lliurat el full d’inscripció, no podran fer ús del menjador.

Preus i forma de pagament

El preu de menjador per al curs 2016-2017 es manté respecte el curs anterior:

  • Fixos: 6,20 euros /dia (IVA inclòs)

L’empresa Core Restauració SL girarà els rebuts entre els dies 1 i 5 del mes vençut.

Si alguna família retorna un rebut o bé no és possible carregar-lo, es cobraran les comissions bancàries generades.

Les famílies que tinguin 1 rebut impagat, no podran fer ús del menjador fins que regularitzin la seva situació.

  • Esporàdic: 7,10 euros/dia (IVA inclòs)

Els tiquets per als usuaris esporàdics s’han d’adquirir en talonaris de 10 tiquets (71 euros),  a la venda al despatx de Coordinació de l’AMPA.

El dia que el nen/nena es quedi al menjador, haureu de dipositar prèviament el tiquet a la bústia de Coordinació, o bé lliurar-lo en mà, per tal de poder utilitzar el menjador aquell dia.

Si a final de curs us han sobrat tiquets, es retornarà l’import dels tiquets sobrants.

També hi ha la possibilitat que les famílies es reparteixin el talonari de la forma que considerin més oportuna.

Dietes especials

Aquells nens/es que tinguin alguna intolerància, al·lèrgia o necessitin una dieta especial, hauran de portar la documentació mèdica per tal de poder servir la dieta.

Baixa o canvis en el servei de menjador

En cas de baixa o de modificació del patró del servei de menjador, caldrà presentar el següent full:

Comunicació d’absències