En aquest espai trobareu tota la informació relacionada amb les activitats extraescolars que ofereix l’AFA de l’Onze de Setembre, mitjançant la gestió de Moviment d’Esplai del Vallès (MEV).

El curs 2018-2019 continuem amb la inscripció online. Recordem que només cal omplir una inscripció per cada infant, amb independència de que s’inscrigui a una o a més activitats.

Totes les activitats extraescolars, excepte els serveis d’acollida i les activitats per adults, tenen una matrícula de 20 € per a les famílies associades a l’AFA i de 60 € per a les famílies no associades.

Com a novetat d’aquest any, les famílies associades a l’AFA pagaran un màxim de 60 euros per matrícules, de manera que a partir de la 4a activitat (si es dona el cas) ja no es paga matrícula. (Per exemple, si tinc dos fills o filles que en total fan cinc activitats, només pagaré 6o euros de matrícules).