En aquest espai trobareu tota la informació relacionada amb les activitats extraescolars que ofereix l’AMPA de l’Onze de Setembre, mitjançant la gestió d’Àbac Serveis educatius i de lleure.

El curs 2017-2018 presentem com a novetat la inscripció online, amb la qual s’espera que aquest curs el tràmit per a les famílies sigui molt més fàcil. A destacar que només cal omplir una inscripció per cada infant, amb independència de que s’inscrigui a una o a més activitats.

Totes les activitats extraescolars, excepte els serveis d’acollida i les activitats per adults, tenen una matrícula de 20 € per a les famílies associades a l’AMPA, i de 60 € per a les famílies no associades.