Els membres de la Junta estem organitzats en les següents comissions, per poder oferir a les famílies aquests serveis: