L’escola necessita la col·laboració de les famílies perquè participin com a voluntaris i voluntàries en algunes activitats:

 • Castanyada: per ajudar a fer panellets a cicle infantil.
 • Festa de Nadal: per ajudar a la xocolatada en cicle infantil i per fer d’Ambaixador Reial.
 • Carnestoltes: per ajudar a disfressar els nens i nenes de cicle infantil.
 • Sant Jordi: per fer de jurat en el concurs literari.

També pot sorgir la necessitat d’altres col·laboracions.

Cal garantir els següents aspectes:

A)     Disposar de la quantitat de persones voluntàries necessàries.

B)     Identificar quines persones seran voluntàries.

C)     Evitar la circulació d’altres persones per l’escola el dia que es desenvolupa l’activitat.

D)    Facilitar la participació en igualtat de condicions a totes les famílies.

E)     Establir un procés de selecció, quan el nombre de persones voluntàries sigui superior al necessari, just i transparent.

Per això s’acorda aquest procediment per part de la Direcció de l’escola i de la Comissió de Festes de l’AMPA.

 1. L’escola comunicarà per correu electrònic a festes@ampa11setembre.cat les necessitats de persones voluntàries, amb una antel·lació mínima de 15 dies naturals, amb indicació de les següents dades:
 • Tasca a desenvolupar per les persones voluntàries.
 • Data i horari de realització de la tasca.
 • Nombre de persones voluntàries necessàries.
 • Requeriments particulars per a la tasca (dur algun material en concret, per exemple, davantal; no participar en l’aula del propi fill o filla…).
 1. La Comissió de Festes prepararà la corresponent comunicació a les famílies de la demanda, la qual es trametrà per correu electrònic i whassap via delegades. En la comunicació per correu electrònic s’adjuntarà aquest protocol.

Es donarà un termini per oferir-se com a voluntari/ària de com a mínim 3 dies naturals, per la qual cosa caldrà enviar un correu electrònic a festes@ampa11setembre.cat amb indicació de les següents dades:

 • Nom i cognoms de la persona voluntària.
 • Nom i classe del fill/a o fills/es.
 • Telèfon mòbil i correu electrònic de contacte.

El termini s’iniciarà 2 dies després de la tramesa a Comunicació, per tal de donar temps que totes les delegades hagin difós el missatge a les famílies.

 1. En cas que hi hagi més demanda de participació que persones voluntàries necessàries per l’activitat, la selecció es farà per ordre d’arribada del correu electrònic d’oferiment. Les persones que no hagin estat seleccionades romandran en reserva cas que algú no pugui assistir-hi.
 2. La Comissió de Festes enviarà un correu electrònic a les persones seleccionades i descartades indicant-los aquest extrem i posteriorment enviarà un segon correu electrònic a l’escola, amb còpia a totes les persones que s’han ofert, indicant-los les dades abans indicades. D’aquesta manera, es garanteix el contacte entre totes les persones implicades per resoldre àgilment qualsevol circumstància imprevista que pugui sorgir.

Aquesta confirmació de les dades de persones voluntàries a l’escola s’enviarà amb una antel·lació mínima de 3 dies lectius.

 1. En cas que no es disposi d’un nombre de persones voluntàries suficients, que l’escola hagi de modificar les circumstàncies de l’activitat o no es pugui esperar a confirmar les persones voluntàries d’acord amb aquest procediment, la comunicació entre l’escola i la Comissió de Festes es farà a la major brevetat possible.