English day 08/04/2022

By 4 d'abril de 2022Activitats escola

El dia 8 d’Abril estarà dedicat a realitzar diferents activitats en parla anglesa. La llengua vehicular al llarg del dia serà l’anglès.

Leave a Reply