L’equip del Servei de menjador està format per 1 coordinadora,  1 cuinera , 4 ajudants de cuina i 16 monitors/es.

 Coordinadora servei menjador

  • Yolanda Cifuentes

Equip cuina format per

  • Cuinera: Mercedes Cañamero

  • Ajudant de cuina: Pilar Rodríguez

  • Auxiliar neteja:Núria Romera

Equip educatiu:

Organigrama Curs 2021-2022 

DISTRIBUCIÓ MONITORS PER GRUPS CLASSE CURS 2021-22