Informació general

Totes les activitats  extraescolars, excepte el servei d’acollida i les activitats per adults, requereixen una matrícula:

  • Socis AFA: 20 € per matrícula, amb un màxim 60 €. És a dir, si tinc dos fills i entre tots dos fan cinc o més activitats, només pagaré 60 €.
  • No Socis: 60 €.

Per tractar qualsevol tema relacionat amb les activitats extraescolars, podeu contactar amb l’Albert, el coordinador, que us atendrà al correu 11desetembre@mev.cat i al telèfon 646898751.