Informació general

Totes les activitats  extraescolars, excepte el servei d’acollida i les activitats per adults, requereixen una matrícula:

  • Socis AFA: 20 € per matrícula, amb un màxim 60 €. És a dir, si tinc dos fills i entre tots dos fan cinc o més activitats, només pagaré 60 €.
  • No Socis: 60 €.

Per tractar qualsevol tema relacionat amb les activitats extraescolars, podeu contactar amb l’Albert, el coordinador, que us atendrà al correu 11desetembre@mev.cat i al telèfon 646898751.

Les inscripcions es poden fer fins al 24 de juny a les 18:00 h a través de l’app TPV Escola.

Els canvis o baixes d’activitats extraescolars cal sol·licitar-los omplint i enviant el formulari per correu electrònic a l’adreça 11desetembre@mev.cat.

Per tal que no es cobri la mensualitat, cal notificar la baixa abans del dia 20 del mes anterior.