Informació general

Totes les activitats extraescolars, excepte el servei d’acollida i les activitats per adults, requereixen d’una matrícula:

  • Socis AFA: 20€ per matrícula, amb un màxim 60€. És a dir, si tinc dos fills i entre els dos fan cinc o més activitats, només pagaré 60€.
  • No Socis: 60€ .

Qualsevol tema que hagueu de tractar relacionat amb les activitats extraescolars, podeu comunicar-li a la Coordinadora Sandra Real. Ella us atendrà de dilluns a dijous de 16:30h a18:15h i divendres de 16:30h a 19h.

Cal enviar el formulari d’inscripció per mail a l’adreça 11desetembre@mev.cat

Els canvis o baixes d’activitats extraescolars cal sol.licitar-los omplint i enviant el formulari per correu electrònic a l’adreça 11desetembre@mev.cat

Les baixes cal notificar-les abans del dia 20 del mes anterior.