La Junta directiva és qui regeix, administra i representa l’AFA, i està formada per un president/a, vicepresident/a, secretari/a, tresorer/a i vocals, els quals han estat votats pels pares i mares de l’escola en l’Assemblea.

Els membres de la Junta ens reunim un cop al mes al llarg del curs escolar per prendre acords sobre els temes del moment, molts d’ells lligats al calendari escolar, i sobre tots aquells que vagin sorgint.

Representants:

Carles Figuerola president
Gemma Gonzalez tresorera
Sara Fernández secretària
Mónica Vila vocal
Sandra Piulats vocal
Anna Figuer vocal
Olga Dolgova vocal
Núria Cañadell vocal
Esther Garcia vocal
Mar Garriga  vocal

Col·labora amb nosaltres

Segons la teva disponibilitat de temps, pots formar part de la Junta o col·laborar en accions concretes.

Formulari de contacte amb la Junta de l’AFA