Cada any l’AFA convoca a totes les famílies a la assemblea ordinària.

És molt important que en aquesta assemblea hi hagi la màxima participació de les famílies.

En aquest espai adjuntarem les darreres actes aprovades de les assemblees ordinàries i extraordinàries que es portin a terme.

Curs 2016-2017

Assemblea 28 de novembre de 2016 – Documentació: 

Convocatòria i ordre del dia
Acta assemblea anterior 8 de juny de 2016
Pressupost 2016-2017

Assemblea 17 de maig de 2017 – Documentació: 

Convocatòria i ordre del dia 17 de maig de 2017
Acta assemblea anterior 28 de novembre de 2016
Pressupost 2017-2018
Petició servei de ludoteca gratuït per assemblea 17 de maig de 2017

Curs 2017-2018

Assemblea 29 novembre de 2017 – Documentació: 

Acta de l’assemblea ordinària anterior, del 17 de maig de 2017
Convocatòria i ordre del dia assemblea extraordinària 29 de novembre de 2017 – 17.30 h
Convocatòria i ordre del dia assemblea ordinària 29 de novembre de 2017 – 18 h
Estat de comptes 2016-2017

Curs 2018-2019

Assemblea 10 desembre de 2018 – Documentació: 

Acta de l’assemblea ordinària anterior del 29 de novembre del 2017
Acta de l’assemblea extraordinària anterior del 29 de novembre del 2017

Curs 2020-2021

Assemblea 22 febrer de 2021 – Documentació: 

Acta de l’assemblea ordinària anterior del 10 de desembre de 2018
Acta de l’assemblea extraordinària anterior del 10 de desembre de 2018
Convocatoria i ordre del dia assamblea ordinària 22 de febrer de 2021
Estat de comptes 2018-2019
Estat de comptes 2019-2020 i pressupost 2020-2021
Acta de l’assemblea ordinària 22 de febrer de 2021
Presentació de l’assemblea ordinària 22 de febrer de 2021

Curs 2021-2022

Acta Assemblea ordinària febrer 2022