Dietes especials

Aquells infants que tinguin alguna intolerància, al·lèrgia, o necessitin una dieta especial, hauran de presentar la documentació mèdica per tal de poder servir la dieta.

Inscripcions

Les inscripcions al menjador s’han de fer a través del web d’Aramark: www.elgustdecreixer.cat, un cop creat l’usuari a l’àrea personal. 

Preus i forma de pagament

Els preus del menjador són:

Infantil i primària:
Fixos: 6,91 € / dia, IVA inclòs.
Esporàdic: 7,60 € / dia, IVA inclòs.

Secundaria:
Fixos: 6,54 € / dia, IVA inclòs.
Esporàdic: 7,19 € / dia, IVA inclòs.

Per fer ús esporàdic del servei de menjador cal registrar-se al web “El gust de créixer” i demanar-ho abans de les 10 h.

Es cobra per domiciliació bancària a mes vençut, del dia 1 al dia 7 de cada mes.

Si es retorna un rebut o bé no és possible carregar-lo, es cobraran les comissions bancàries generades.

Les famílies que tinguin 1 rebut impagat, no podran fer ús del menjador fins que no es regularitzi la situació.

Els preus són els fixats pel Departament d’Ensenyament en la resolució EDU/843/2023, de 9 de març publicada al DOGC del 14/03/2023.

Cal avisar a la coordinadora, la Noelia Almirón, abans de les 10h per telèfon, trucant o per whatsapp al 675 93 99 13.

Si rebem la comunicació abans de les 10h, es contemplarà com una absència justificada, i al preu del menú es descomptaran 3,06€ els cinc primers dies. A partir del sisè dia, es descomptarà l’import total.

Si no rebem cap avís, o bé és posterior a les 10h, es cobrarà el preu normal del menú.

Si heu de fer cap modificació o voleu donar-vos de baixa del servei de menjador, heu de comunicar-ho al coordinador, el Noelia Almirón, per correu a almiron-noelia@aramark.es.

Qui forma l'equip del Servei de menjador ?

L’equip del Servei de menjador està format per:

  • Coordinadora: Noelia Almirón.
  • Cuinera: Merche
  • Ajudants de cuina: Leia, Paqui i Núria. 
  • 13 monitors i monitores.
L'equip de monitores i monitors del curs 23-24

El present Pla de Servei de Menjador és un document on es recullen totes les normes, la planificació i organització del menjador de l’Institut Escola Onze de Setembre. L’objectiu principal és que aquest servei, del temps de migdia, sigui un servei educatiu que, a més de garantir les necessitats bàsiques d’alimentació dels nens i nenes, també es treballi per ajudar a l’adquisició d’hàbits saludables, a més fomentar un bon ambient de relació i enteniment. En aquest espai, els nens i nenes que vulguin  tenen la possibilitat de poder realitzar les feines escolars.

La gestió de l’hora del migdia va a càrrec de l’empresa Aramark. L’administració i organització entre l’empresa i l’escola la portarà a terme el coordinador del menjador i altres responsables de l’empresa.

La supervisió del funcionament del menjador la realitza la Comissió de Menjador, la direcció de l’empresa i el coordinador del menjador.