Dietes especials

Aquells infants que tinguin alguna intolerància, al.lèrgia, o necessitin una dieta especial, hauran de presentar la documentació mèdica per tal de poder servir la dieta.

Inscripcions

Tots els pares/mares han d’haver lliurat la inscripció al menjador escolar durant la primera setmana de curs. El full d’inscripció es pot recollir al despatx de Coordinació de l’Ampa, en l’horari d’atenció als pares ( de 9h a 10h ). També el podeu descarregar directament en el següent enllaç:

Preus i forma de pagament

Els preus del menjador són:

  • Fixos: 6,33€ / dia, IVA inclòs. Domiciliació bancària a mes vençut, del dia 1 al dia 7 de cada mes.

Si es retorna un rebut o bé no és possible carregar-lo, es cobraran les comissions bancàries generades. Les famílies que tinguin 1 rebut impagat, no podran fer ús del menjador fins que no es regularitzi la situació.

  • Esporàdic: 6,96€ / dia, IVA inclòs. Cal pagar el tiquet al despatx de Coordinació de l’AMPA.

Cal avisar al matí de 9h a 10h al Coordinador/a del servei de menjador.

Cal avisar a la coordinadora abans de les 10h:

  • per mail: onzedesetembre@vostracuina.com
  • per telèfon, trucant al 687605083

Si rebem la comunicació abans de les 10h, es contemplarà com una absència justificada, i al preu del menú es descomptaran 2,5€ els tres primers dies. A partir del quart, es descomptarà l'import total.

Si no rebem cap avís, o bé és posterior a les 10h, es cobrarà el preu normal del menú.

En cas de baixa o de modificació del patró del servei de menjador, caldrà presentar el full corresponent:

Qui forma l'equip del Servei de menjador ?

L’equip del Servei de menjador està format per:

  • 1 Coordinadora: Yolanda Cifuentes
  • 1 Cuinera: Mercedes Cañamero
  • 1 Ajudant de cuina: Pilar Rodríguez
  • 1 Auxiliar de neteja: Núria Romera
  • 16 monitors:

El present Pla de Servei de Menjador és un document on es recullen totes les normes, la planificació i organització del menjador de l’escola Onze de Setembre. L’objectiu principal és que aquest servei, del temps de migdia, sigui un servei educatiu que, a més de garantir les necessitats bàsiques d’alimentació dels nens i nenes, també es treballi per ajudar a l’adquisició d’hàbits saludables, a més fomentar un bon ambient de relació i enteniment. En aquest espai, els nens i nenes que vulguin  tenen la possibilitat de poder realitzar les feines escolars.

La gestió de l’hora del migdia va a càrrec de l’empresa La Vostra Cuina S.L .L’administració i organització entre l’empresa i l’escola la portarà a terma la coordinadora del menjador i altres responsables de l’empresa.

La supervisió del funcionament del menjador la realitza la Comissió de Menjador, la direcció de l’empresa i la coordinadora del menjador.