PROTOCOL MENJADOR ONZE DE SETEMBRE

El present Pla de Servei de Menjador és un document on es recullen totes les normes, la planificació i organització del menjador de l’escola Onze de Setembre. L’objectiu principal és que aquest servei, del temps de migdia, sigui un servei educatiu que, a més de garantir les necessitats bàsiques d’alimentació dels nens i nenes, també es treballi per ajudar a l’adquisició d’hàbits saludables, a més fomentar un bon ambient de relació i enteniment. En aquest espai, els nens i nenes que vulguin  tenen la possibilitat de poder realitzar les feines escolars.

Aquest Pla de Servei de Menjador  serveix per traçar el pla d’actuació que ens permetrà a la vegada organitzar i planificar el servei aquest curs 2018-2019. A final de curs es realitzarà la valoració que serà el punt de partida pel curs vinent.

La gestió de l’hora del migdia anirà a càrrec de l’empresa La Vostra cuina S.L, empresa que fa el servei de menjador de l’escola aquest curs 2021/22.

L’administració i organització entre l’empresa i l’escola la portarà a terme el/la coordinador/a del menjador i altres responsables de l’empresa.

La supervisió del funcionament del menjador el realitzarà la Comissió de menjador,   Direcció, l’Empresari i el/la Coordinador/a del menjador.

                                                                         protocol onze de setembre MENJADOR

——————————————————————

El servei de menjador escolar està gestionat per La Vostra Cuina, una empresa dedicada a tot tipus de restauració col·lectiva, amb un caire molt proper als clients i un tracte molt personalitzat.

L’horari d’atenció a les famílies per tractar temes relacionats amb el servei de menjador serà exclusivament de les 9 a les 10 del matí.

Inscripcions

Tots els pares/mares han d’haver lliurat la inscripció al menjador escolar durant la primera setmana de curs. El full d’inscripció es pot recollir al despatx de Coordinació de l’Ampa, en l’horari d’atenció als pares. També el podeu descarregar directament en el següent enllaç:

INSCRIPCIÓ MENJADOR INSTITUT-ESCOLA ONZE DE SETEMBRE CURS 2021 2022 R

PICNIC ONZE DE SETEMBRE – CURS 2021-2022

Un cop omplert, s’ha de lliurar a la coordinadora de l’Ampa, o bé deixar-lo a la bústia.

Per normativa, les inscripcions s’han d’omplir cada any. No són vàlides les inscripcions d’anys anteriors.

Aquelles famílies que no hagin lliurat el full d’inscripció, no podran fer ús del menjador.

Preus i forma de pagament

PLA DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 2021-2022

El preu de menjador per al curs 2018-2018 es manté respecte el curs anterior, excepte pels menús esporàdics que s’ha rebaixat una mica:

  • Fixos: 6,33€/ dia Iva inclòs

El cobrament del servei del menjador, per part de l’empresa, es farà mitjançant domiciliació bancaria a mes vençut del 1 al 7 de cada                  mes

Si alguna família retorna un rebut o bé no és possible carregar-lo, es cobraran les comissions bancàries generades.

Les famílies que tinguin 1 rebut impagat, no podran fer ús del menjador fins que regularitzin la seva situació.

  • Esporàdic: 6,96€/ dia Iva inclòs

Cal avisar al mati de 9h a 10h al Coordinador /a del Servei de Menjador i pagar el tiquet al despatx de Coordinació de l’AMPA.

Dietes especials

Aquells nens/es que tinguin alguna intolerància, al·lèrgia o necessitin una dieta especial, hauran de portar la documentació mèdica per tal de poder servir la dieta.

Baixa o canvis en el servei de menjador

En cas de baixa o de modificació del patró del servei de menjador, caldrà presentar el següent full:

Comunicació d’absències

Heu d’avisar abans de les 10 a la Coordinadora:

  • per mail: onzedesetembre@vostracuina.com
  • per telèfon, trucant al 687605083

Si reben la comunicació abans de les 10.00 h, es contemplarà com una absència justificada, i al preu del menú es descomptaran 2,5 euros els tres primers dies. A partir del quart es descomptarà l’import total.

Si no rebem comunicació, o la comunicació és posterior a les 10 h, es cobrarà el preu normal de menú (6,20 euros).