Des de l’AFA es pot desenvolupar una plataforma oberta a la participació i reivindicació de tots els aspectes referents a l’educació per tal d’aconseguir, juntament amb els mestres, la millor formació per als nostres fills i filles, basada en els principis propis d’una societat democràtica.

Una AFA forta i ben organitzada ens ha de permetre no només oferir uns bons serveis complementaris, sinó també mantenir-nos atents davant les responsabilitats de les administracions i també, si cal, ser reivindicatius pel que fa a la qualitat de l’ensenyament.

És amb aquest esperit que treballem per tal de poder-vos oferir els millors serveis possibles i el millor suport en tot allò que pugueu necessitar i en tot allò en què us puguem ajudar.

Mantenim l’organització de l’AFA en comissions de treball, mitjançant les quals coordinem i ens mantenim atents perquè s’ofereixen unes activitats extraescolars de qualitat, un servei de menjador que asseguri una correcta alimentació en un bon entorn, un bon monitoratge, una assegurança d’accidents per a tots els nens, uns bons canals de comunicació,  unes festes que contribueixin a consolidar les relacions entre les famílies. L’AFA també contribueix a que les infraestructures de l’escola es mantinguin i millorin i a que tinguem veu als consells escolars, entre d’altres accions.

Comptem amb la vostra implicació i complicitat. Al cap i a la fi, les famílies sou el motor que ens impulsa a continuar treballant en benefici de tots els nostres fills.