Servei d’acollida matinal (Matiners)

El servei d’acollida matinal, conegut com a Matiners, és un servei que oferim a totes les famílies que necessitin dur a l’escola els seus fills abans que aquesta obri les seves portes, a les 9 h

És un acollida a partir de les 7.30 h, en què els nens i nenes poden gaudir d’una estona de lleure on poder jugar, pintar o fins i tot esmorzar (això sí, l’hauran de portar de casa), amb l’assistència de diversos monitors.

Hi ha dues opcions horàries a escollir, la franja llarga d’entre les 7.30 i les a 9 h (1,5 hores), o la franja curta d’entre les 8.30 i les 9 h (1/2 h).

Tarifes Matiners Franja llarga,
de 7.30 h a 9 h
Franja curta,
de 8.30 h a 9 h
1 dia a la setmana / fix 6,80 € / mes 5 € / mes
2 dies a la setmana / fix 12,80 € / mes 6,5 € / mes
3 dies a la setmana / fix 18,80 € / mes 9 € / mes
4 dies a la setmana / fix 24,70 € / mes 10,20 € / mes
5 dies a la setmana / fix 30 € / mes 12,60 € / mes
Esporàdic 4 € / dia 3,50 € / dia


Servei d’acollida de tarda
(Tastaolletes)

Tastaolletes és un servei d’acollida de tarda, que s’ofereix un cop els nens han acabat l’horari escolar.

En aquest temps els hi oferim un conjunt d’activitats diverses: jocs de pista dirigits, activitats esportives , tallers de cuina, danses, jocs simbòlics, tardes de cinema…

Hi ha dues opcions horàries a escollir, la franja curta d’entre les 16.45 i les  17.15 h (1/2 h), o la franja llarga d’entre les 16.45 a 18.15 h (1,5 hores).

Tarifes Tastaolletes Franja curta,
de 16.45 h a 17.15 h
Franja llarga,
de 16.45 h a 18.15 h
1 dia a la setmana / fix 13,3 € / mes 9,70 € / mes
2 dies a la setmana / fix 13,3 € / mes 16,10 € / mes
3 dies a la setmana / fix 13,3 € / mes 21,5 € / mes
4 dies a la setmana / fix 13,3 € / mes 24,9 € / mes
5 dies a la setmana / fix 13,3 € / mes 36,1 € / mes
Esporàdic No hi ha ús esporàdic 4,40 € / dia

Podeu recollir als vostres fills/es en qualsevol moment dins l’horari de l’activitat.